Thursday, February 02, 2012

Att ta upp tråden...

Har haft ett långt uppehåll i mitt skrivande på bloggen. Mycket har hänt de senaste två åren. Att jag blivit mamma är utan tvekan den största. I den nya rollen som förälder saknas tiden och orken att vara i tanken, att vara uppdaterad kring det som sker i världen. Men nu är det dags att ta upp tråden igen. Ord ur nya erfarenheter. Konsten väva in nya tråder och färger i gamla vävar. Att skapa nya mönster i det bekanta.¨

"Min själ hade varit ett ofärgat stycke tyg.
Genom dopet fick jag de färger
med vilka jag upptäcker världen"
(Akvarellmålning med dubbel regnbåge, Jesper Svenbro"

Leva i dopet, brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar

No comments: