Tuesday, May 30, 2006

Hjälparen kommer.

Varför behövde de första lärjungarna en Hjälpare? Varför behöver vi som är kristna idag, en Hjälpare?

Jesus säger att det är för att vi inte ska komma på fall. Sedan nämner han allt det som skulle komma att hända de första kristna för nästan två tusen år sedan. Att de skulle bli uteslutna ur synagogorna, och att de skulle bli dödade och missförstådda.

Den intressanta frågan är då, tycker jag, vad det är som Jesus vill att vi inte ska falla ifrån. Något mycket viktigt måste det vara, men också något mycket svårt. Eftersom vi uppenbarligen inte klarar det utan hjälp.

Det romerska riket under 100-talet, då de första lärjungarna levde och verkade, påminde på många sätt om vårt samhälle. För det första så var romarriket ingen enhetlig kultur, utan riket bestod av massa olika språk, filosofier och livsåskådningar. Det var en enda stor kulturell fruktsallad skulle man kunna säga. Dessutom var det oerhört stora skillnader mellan människor. De liksom vi, var oerhört segregerade. Det fanns de som var priveligierade; de som var fria, ägde mark, titlar och därmed makt. Och så fanns det stora flertalet. De som inte var fria, de som inte ägde någon mark, någon titel och därför inte hade någon makt.

De maktlösa var fattiga män, alla kvinnor och barn, och alla hundratusentals slavar. Varken, fattiga, kvinnor, barn eller slavar hade ett eget värde. Dvs. ett värde just för att dom var dom. Som människor var de värdelösa – men som egendom hade de ett värde. Både slavar, kvinnor och barn var den fria, rika mannens egendom. Denna uppdelning mellan att vara fri och att vara ägd, att vara rik och att vara fattig, gjorde givetvis att människor inte umgicks. Man umgicks bara med sin egen grupp. Kvinnor och män möttes mycket sällan, än mindre pratade med varandra. Slavar umgicks såklart inte överhuvudtaget med någon som inte var slav.

Men så plötsligt kommer det en grupp människor, som bryter alla de här kulturella och sociala mönstren. De kallar sig kristna, eller de som följer Kristus. De utmanar genom att träffas i hemmen – och de träffas oavsett tillhörighet. Både slavar och fria, män och kvinnor möts och delar gemenskap. De samtalar ihop. Ber tillsammans och delar måltider. Dessutom gick de ut med mat till de fattiga och sjuka i städernas olika slumområden.
Dessa människor – de som kallar sig Kristna – växer och blir allt fler. Många slavar och kvinnor, men också män dras till gemenskapen. De ger sig själva ett värde: De tillhör ingen annan Herre, de väljer själva: deras enda Herre är Kristus. De ser sig som värdefulla, Guds barn. Gud har användning för dem; för att breda ut Guds rike på jorden.

Men vad brukar hända när människor utan makt plötsligt vänder upp och ner på värderingar. Jo, då blir de som har makt rädda. Då måste det bekämpas med all kraft. Det är då människor börjar hitta på saker om den andra gruppen. En del nidbilder av kristna på den tiden var att eftersom män och kvinnor umgicks tillsammans så måste de givetvis hålla på med massa konstiga sexuella ritualer. Dessutom var kristna kannibaler. De säger det ju själva: att de äter Kristi kropp och blod. Så mycket lättare det är sen, att förfölja och döda. Det går ju bra – eftersom de är så farliga och konstiga!

Om vi vågar och orkar, visst känner vi igen mönstret! Hur ofta har inte kyrkan själv gjort och fortfarande gör, så mot andra grupper; mot judar, mot slavar, mot kvinnor, mot homosexuella.

Makt förmörkar våra ögon - makt gör oss blinda för sanningen. Det är därför vi idag också behöver hjälp. Vi behöver hjälp att se vad som är evangelium! Och vi behöver hjälp att se att utmaningen är den samma för varje generation av kristna. Att leva evangelium, det är att avsäga sig makt. Endast när vi gör det kan vi stå upp för och tillsammans med dom som är maktlösa. Att våga satsa på sann kärlek och gemenskap, det har alltid utmanat människor, det har alltid gjort människor rädda.

Och jag tror att det krävs mycket kraft och mod för att orka våga stå upp för kärleken. Därför är det skönt att veta att vi inte är lämnade ensamma, att vi inte behöver orka allt själva:
Jesus har sänt oss en Hjälpare. Sanningens Ande!

14 comments:

Anonymous said...

"Att leva evangelium, det är att avsäga sig makt."

Hmmm...ändå vill du utöva makt mot kristna, och värst av allt mot Gud själv! För är det inte det du gör, för allt det du skriver i din post, är lika anpassningsbara på dig själv.

"Varför behövde de första lärjungarna en Hjälpare? Varför behöver vi som är kristna idag, en Hjälpare?
Jesus säger att det är för att vi inte ska komma på fall."

Komma på fall för vad? Om du läser Bibeln så ser du från vad folk ska komma på fall i. Just om att inte följa vad Gud har lärt!

Inte som du säger, att följa egna värderingar.

Om det inte är så, får du gärna visa mig det ifrån Bibeln.

Mvh Bengt

Liza said...

Precis Bengt. Att inte komma på fall från det som Gud har lärt. Du har helt rätt. Däremot tror jag att vi tolkar olika när vi läser bibeln och vad Gud lär oss där.

Min tro, grundad på bibeln, är den att vi alla är skapade till Guds avbild, därför är alla människor lika värda. Det är när vi bryter mot det som vi kommer på fall. När vi kategoriserar människor i bättre och sämre.

Vi ser förmodligen olika på detta. Tråkigt att bara att höga värden som kärlek, godhet, lika värde inte har något med vårt uppdrag som kristi efterföljare i ditt sätt att se det.

Allt gott Bengt

Liza

Bengt said...

Liza:

"Precis Bengt. Att inte komma på fall från det som Gud har lärt. Du har helt rätt. Däremot tror jag att vi tolkar olika när vi läser bibeln och vad Gud lär oss där."

Tolkar? Visa mig är du snäll.

"Min tro, grundad på bibeln, är den att vi alla är skapade till Guds avbild, därför är alla människor lika värda. Det är när vi bryter mot det som vi kommer på fall. När vi kategoriserar människor i bättre och sämre."

Hur kan den vara grundad på Bibeln? Visa mig frå Bibeln, tack. Alla människor är lika värda, kristna ska inte visa sig förmer än andra, det är riktigt. Gud visar det på domedagen, om vem som var värd att komma till den eviga elden eller Himmelen.

"Vi ser förmodligen olika på detta. Tråkigt att bara att höga värden som kärlek, godhet, lika värde inte har något med vårt uppdrag som kristi efterföljare i ditt sätt att se det."

Givetvis ska vi vara kärleksfulla. Men det handlar inte om vad en människa hittar på som kärleksfullt, det handlar om vad Gud menar är kärlek. Det är där vi skiljer. Du hittar på egna lagar och säger att dom är från Gud, det gör inte jag. Så allt är inte gott, inte bra.

Mvh/Bengt

Liza said...

Bengt:

Nej - allt är inte gott, allt är inte bra! Jag har en ganska dyster bild av mänskligheten. Jag tror henne inte om mycket faktiskt. Om du nu vill ha en lista:

Kvinnomisshandel
Incest
Krig
Mord
Våldtäkt
Prostitution
Rasism
Tortyr

Överallt där människor kränker och förnedrar andra människor, där härjar ondskan. Där har satan makten. Varje ögonblick som en människa ser ner på någon annan och ser sig själv som bättre, där har ondskan övertaget. Som kristen är det min kallelse att tro på det som är gott, stå upp för de som är svagare än mig, de som är kränkta och misshandlade. Vi har så mycket arbete att göra, vår värld håller på att gå under - men nej - vi i kyrkan är mer upptagna av att hålla kvinnor på mattan och homosexuella på dårhus! Jag är bara en människa, jag vet inte om jag tolkar rätt jämt, jag tvivlar ofta på Gud. Jag tror också att Gud en dag kommer skipa rättvisa till alla de människor som inte fått någon. Jag tror itne heller att Guds kärlek är som vår kärlek, den är något mycket mer än vi kan förstå. Den är en kraft så stark att den aldrig kan besegras, och den kan aldrig dö!

/Liza

Anonymous said...

Liza! Mycket bra skrivet!

Mvh/Bengt

Liza said...

Jaha, intressant att du plötsligt kunde förstå något av det jag skrev. Men det är klart jag använde mig mer av ett klassiskt kristet språk den här gången =)

Språk och tolkning - du får gärna tro att du läser ordagrant och inte tolkar något över huvudtaget när du läser bibeln. Det gör inte jag, jag vet att jag tolkar - vem är det då som använder sina egna glasögon och kallar det för Guds vilja och ord?

Tro aldrig att jag inte vet hur din teologi fungerar. Jag är ganska påläst om traditionell kristen tro. Jag kan varje ord - jag har levt i det själv!

Jag har också sett vad det gör mot människor som inte orkar hålla uppe sin perfekta fasad. För dem finns det sällan en nådig Gud.

Jag rekomenderar söndagens GT text till dig Bengt. Berättelsen om David och Batseba är fantastisk. David reagerar typiskt mänskligt: öga för öga, tand för tand - när han utbriset: "Den mannen förtjänar döden". David är fast i vårt mänskliga strafftänkande. Om Gud våre sån borde han också dödat David för hans överträdelser, han dödade ju trots allt Uria. Men nej, Gud är barmhärtig och rättfärdig. Han förlåter David och låter honom leva. Det är min Gud! Gud tycker givetvis inte om det David har gjort - men han förlåter!

Om du funderar över den hemska bilden att Gud låter David och Batsebas son dö. Så är det en bild som vill berätta att Gud endast låter David dö en kort tid - på den tiden var sonen inte en egen person utan en förlnging av Fadern. Sonen symboliserar Faderns eviga liv. Gud ger David livet åter, när Batseba föder honom en ny son. Samuel.

Gud är god, nådig, barmhärtig och rättfärdig.

Liza

Bengt said...

Liza:

"Jaha, intressant att du plötsligt kunde förstå något av det jag skrev. Men det är klart jag använde mig mer av ett klassiskt kristet språk den här gången =)"

Menar du att jag är dum, när jag plötsligt förstod vad du menade? =)
Jag förstår vad du menar i så gott som allt men jag kan inte förstå hur du som kristen kan förhålla dig i allt du skriver, för det går emot Guds Ord.
Nej men det du skrev höll jag med om helt enkelt för det är nåd allt handlar om. Och att det var Bibliskt, och det är klassiskt kristet, eller renare sagt kristet helt enkelt.

Och som du skriver här, "Varje ögonblick som en människa ser ner på någon annan och ser sig själv som bättre, där har ondskan övertaget.", som sammanfattar allt som du egentligen skrivit i inlägget.

Och du, jag tolkar, på det som måste tolkas. Som tex på babylon. Men jag tolkar inte på där det inte behövs. Som tex på när Jesus säger "synda inte".

Mvh/Bengt

Liza said...

Min fråga blir då till dig - hur kan vi då veta vad som ska tolkas och vad som inte ska tolkas? Hur kan vi säga, detta ska vi tolka, men inte detta. Det är ju det jag säger hela tiden - vi behöver inte stå upp för Gud. Tror vi Gud är så liten? Vår uppgift är att stå upp för våra medmänniskor.

Ha det bra Bengt. Nu ska jag sova.

Liza

Bengt said...

"Min fråga blir då till dig - hur kan vi då veta vad som ska tolkas och vad som inte ska tolkas? Hur kan vi säga, detta ska vi tolka, men inte detta. Det är ju det jag säger hela tiden - vi behöver inte stå upp för Gud. Tror vi Gud är så liten? Vår uppgift är att stå upp för våra medmänniskor."

Man måste se helheten i Bibeln, så i vissa ställen måste man tolka, men att tolka utanför Bibeln som instrument för att tolka i Bibeln är galet. Man ser ganska tydligt vad som är tolkningsbart i Bibeln. Behöver inte stå upp för Gud? Det är verkligen obibliskt, det är just det vi ska göra som kristna! Vart har du fått en sådan tanke ifrån? Det handlar inte om att Gud skulle vara liten, utan handlar om hur liten vår tro är. Och detta har inget med tolkning att göra, står klart och tydligt i Bibeln.

"Ha det bra Bengt. Nu ska jag sova."

Det samma Liza, nu ska jag sova.

Anonymous said...

Hello!

Nice site, keep up the good work .

http://buy-phentermine.hem.nu BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu order phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu cheap phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine diet pill
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online pharmacy
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine prescription
http://buy-phentermine.hem.nu what is phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu free phentermine

Anonymous said...

Looking for information and found it at this great site... Saunas mixtes rencontres vaud Wolf car cover http www.streetbeatcustoms.com cream cmp3-01 1gb mp3 player drug manufactur of ativan Amd cpu 2500 Allegra+com hair loss proceed treatment

Anonymous said...

Hello!

Nice site, keep up the good work .

http://buy-phentermine.hem.nu BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://blogg.sol.no/buy-phentermine
BUY PHENTERMINE
http://s-url.net/0mzj/ PARISEXPOSED
http://s-url.net/0n21/ PARISEXPOSED COM
http://s-url.net/0n22/ FREE PARIS HILTON EXPOSED
http://s-url.net/0n23/ FREE ACCESS TO PARISEXPOSED
http://s-url.net/0n24/ FREE LOGINS TO PARISEXPOSED
http://s-url.net/0n25/ PARIS EXPOSED
http://s-url.net/0n26/ PARIS EXPOSED COM
http://s-url.net/0n27/ FREE CLIPS OF PARISEXPOSED MOVIES
http://s-url.net/0n28/ FREE CLIPS OF PARISEXPOSED PRIVATE VIDEO COLLECTION
http://s-url.net/0n29/ FREE CLIPS OF PARISEXPOSED LESBIAN VIDEOS
http://s-url.net/0n2b FREE CLIPS OF PARISEXPOSED DRUNK VIDEOS AND MOVIES
http://s-url.net/0n2c/ PARIS LEBIAN MOVIE
http://s-url.net/0n2d/ DOWNLOAD PARIS PRIVATE MOVIE COLLECTION
http://s-url.net/0n2e/ DOWNLOAD PARIS HILTON LESBIAN VIDEO
http://s-url.net/0n2f/ DOWNLOAD PARIS HILTON PRIVATE MOVIE COLLECTION
http://s-url.net/0n2g/ DOWNLOAD PARIS HILTON NEVER SEEN BEFORE SEX MOVIES

Anonymous said...

Best regards from NY! Pre k spelling games Vente domaine nancy free download accounting software for hotel creative mp3 player sleek zen keyword protonix tab boards Info on evista Boston seap debt counseling protonix Sex slave bdsm submissive female xxx+lesbian+orgies

Anonymous said...

Excellent, love it! film editing classes