Tuesday, April 01, 2008

Årsmöteskonferens

På söndag drar så Forum för prästvigda kvinnors årskonferens igång. Temat är "Kyrka och ledarskap". Själv har jag varit med och arbetat med detta tillsammans med projektledaren. Det är många anmälda, och själv tror jag att konferensen har alla möjligheter att bli riktigt lyckad.

Sen tycker jag givetvis att det är synd att så få manliga kollegor har anmält sig till konferensen. Men tror att detta har att göra med att vi i Forum är arrangörer. Inte för att män är emot Forum, men för att många automatiskt inte tror att de är välkomna. Det är trist - och vi får fundera lite över detta.

Inbjudna gäster är; Ärkebiskop Anders Weiryd, Biskop Martin Lind, Anne-Louise Eriksson, Gudrun Schyman och Anna Eldestrand. De ska bl.a. tala utifrån "Vad är en bra ledare?" - Finns det skillnader hos män och kvinnor i ledarskap?

Det ska bli mycket spännande att höra Ärkebiskopen tala utifrån dessa frågor. Likaså Gudrun Schyman och Ann-Louise Eriksson.

Syn på ledarskap tror jag är viktiga frågor för framtiden i vår kyrka. Vi behöver goda ledare, både andligt och världsligt. Det ställs höga krav i dag på församlingarna som arbetsplatser och detta måste t.ex. en kyrkoherde vara medveten om. Annars kan församlingen bli ett stort arbetsmiljöproblem.

Vi behöver alla fundera över detta med ledarskapet: eftersom jag menar att alla som i dag är anställda i en församling faktiskt arbetar med ledarskap i någon form. Ledarskap gentemot frivilliga, likaså arbetar ju kyrkoråd och nämnder med ledarskap. Men ledarskapet skiljer sig beroende på vilket uppdrag vi har. Anar att insikten om dessa skillnader är något av de viktigaste för att kunna bygga den goda församlingen (bortsett från Kristus förstårs *ler*)

1 comment:

Jeez said...

Nu har jag iofs varit föräldraledig, men jag har inte ens hört talas om konferensen (jag är inte medlem, men väl kvinna och präst ju)...

Men det låter som ett intressant program! Lycka till med det :-)