Monday, November 10, 2008

Äktenskapslagen

Som ni alla trogna läsare vet - så är det min tydliga ståndpunkt att staten bör genomföra könsneutral äktenskapslag. Däremot har jag velat länge över om kyrkan ska behålla vigselrätten. Detta för att jag har svårt för att kyrkan har kvar statlig koppling. Det knepiga med min hållning är att jag delar den med många andra grupper - grupper som vill avsäga sig vigselrätten för syftet att kunna neka homosexuella möjligheten att ingå äktenskap i kyrkan - eller för att kunna öppna för möjligheten att enskilda präster ska kunna välja att viga eller inte viga. Efter samvete alltså...Tyvärr har detta med samvetsklausul redan skadat kyrkan enormt, och inte bara kyrkan utan också många prästvigda kvinnor genom åren. Vi kan inte riskera en samvetsklausul - där enskilda homosexuella riskerar att bli syndabockarna, och bära det som är vissa tolkningsgruppers problem.

Jag är inne i en tankeperiod kring vad jag ska tycka om vigselrätten??? Så här skrivs i bloggen Hbt-bibeln:

Ofta motiveras vårt traditionella äktenskapsbegrepp just med skapelseordningen, där mannen och kvinnan blev skapade för att tillsammans föröka sig och uppfylla jorden.
Men vad är ett äktenskap? Det är ett förbund mellan två personer som älskar varandra, som önskar leva tillsammans och tillsammans uppfostra de eventuella barn som Gud har gett dem. Detta förbund kan formellt se olika ut i olika samhällen, kulturer och tider, men tycks vara allmänmänskligt förekommande. Att en av äktenskapets funktioner är att ge trygghet åt makarnas barn, innebär inte att ett barnlöst äktenskap skulle vara ogiltigt. Dessutom är det tydligt att äktenskapet som sådant inte är en kyrklig, utan en samhällelig angelägenhet.
Vad är då ett kristet äktenskap? Är det inte helt enkelt ett äktenskap där makarna önskar leva tillsammans med Gud, alltså ett äktenskap mellan kristna makar?
Vad finns det i äktenskapsbegreppet som gör att det vore omöjligt att utvidga praxis från att nu gälla endast heterosexuella par till att omfatta också homosexuell kärlek?

Jag kan inte annat än att hålla med.

3 comments:

Göran Koch-Swahne said...

Läs gärna vår bok: Äktenskap och Vigsel,
Books-on-Demand, Visby 2004
tryck på Sociologi, Samhällskunskap, Politik, Debatt:

http://booksondemand.e-butik.se

Där står allt Du inte vill veta om lagens och teologins förändringar kring äktenskapet från 1600.

Liza said...

Ok- ska titta på den...Men vet att synen på äktenskap och lag har förändrats och skiftat flera gånger sedan 1600-talet. Vårt borgerliga ideal som vi lever efter just nu 2008 har ju sett helt annorlunda ut. 1600-1700-tal i Sverige var arbetarklassens ideal annorlunda, det var vanligt med sexuella relationer innan giftemål, vilket resulterade i många utomäktenskapliga barn. Men många gifte sig sedan - och detta med bonuspappor och bonusbarn är inget nytt under solen.

För mig är det faktiskt en väldigt världslig angelägenhet att få rättsskydd när två människor lever tillsammans och äger saker och har barn. Just därför har jag svårt att se kyrkans roll i det hela, teologin upplever jag som en efterkonstruktion för att passa kyrka-stat (från 300 och framåt) - Jesus säger inte så mycket om äktenskap - det han säger är att man ska vara två - vilket jag tolkar som att kristendomen inte förespråkar månggifte. Paulus talar också om äktenskapet som ett åtagande för detta livet. Dvs. i ett äktenskap lever vi i relation och tar hand om våra barn. Som kristna - och även humanisterna skulle nog säga att detta är lagen - älska din nästa som dig själv, som gäller.

Så lutar nog åt att vi inte ska ha vigselrätt, utan att be för och förmedla Guds välsignelse till de par som önskar be om den - oavsett sexualitet - vore önskvärt. Jag är mycket rädd för det krav på samvetsklasul som dock kommer komma om vi inte behåller vigselrätten, men även vad som kommer hända om vi gör det????

Men som sagt ska kolla boken *ler*

Anonymous said...

"Vad finns det i äktenskapsbegreppet som gör att det vore omöjligt att utvidga praxis från att nu gälla endast heterosexuella par till att omfatta också homosexuell kärlek?"

Räcker det inte med att hela Bibeln fördömmer homosexuellt leverne och inte pratar om homosexuella äktenskap en enda gång? Det borde räcka för en kristen person.