Sunday, November 09, 2008

Att vara präst

Är en fantastiskt och omöjlig uppgift. Utan min tillit till Gud och min relation till Kristus (hur stark eller svag den än må vara), skulle det inte vara möjligt. Ibland är det nästan för tungt att bära, denna ständiga brottning med otillräckligheten, ibland så fantastiskt att jag inget annat kan göra än att tacka.

Dessa ord är Birgitta Winberg, hämtade från hennes livsberättelse ur "Du ska bli präst". De beskriver på ett utmärkt sätt hur jag själv ser på prästuppgiften.

"Det är en stor ynnest att vara präst, men det innebär också en stor ensamhet/.../Jag skulle önskat att någon hade berättat det här för mig då. Det är en stor, stor uppgift att vara kallad av Gud till det här. Det är en kallelse, en välsignelse, en handpåläggning och efter det kommer du alltid att vara annorlunda och betraktas som annorlunda. Det finns ett allvar i prästämbetet och det är viktigt att man inser det och samtidigt bevarar öppenheten."

Detta är ingen klagovisa, som jag ser det, mer en realistisk hållning. Det enda jag funderar över är om det egentligen hade spelat någon roll om någon berättat för mig (hur Birgitta tänker kan jag inte svara på), men jag vet att jag hade sagt ja till Gud ändå...
2 comments:

Miriam said...

Så kloka ord - som sagt ingen klagovisa utan en insiktsfull förklaring av hur det är.

Frågan är om det går att vara förberedd, om det spelar någon roll om någon talar om det för dig innan. Jag levde med min prästvigda mamma varje dag alla år fram till min egen prästvigning och jag visste mycket väl vad det innebar, hur det kändes, vad som krävdes. Och samtidigt hade jag ingen aning...

Men, som Hosea uttrycker det när Gud talar om sina barn och säger: "Med lena band drog jag dem, med kärlekens band", det var inte bara jag och mamma som bestämde.

Liza said...

Ja, med kärlekens band - tack och lov. *ler*

Jag tror att det är denna annorlundahet som skapar frustration hos många präster - att inte vara beredd på att vara allmän gods, som det är fritt att tänka och tycka kring. Men samtidigt så är det ju ingen skillnad på detta som för andra offentliga personer; lärare, politker, poliser - när man är i sin kallelse så är man en funktion på många sätt.

Pax