Wednesday, November 23, 2005

Debatt artikel i SvD


Inger Ljung, docent i Gamla testamentets exegetik vid Uppsala universitet, har skrivit ett intressant och bra inlägg i debatten gällande tolkning och tillämpning av bibliska texter i relation till frågan om/ synen på homosexualitet.

10 comments:

Göran Koch-Swahne said...

Man kan undra varför det kommer just nu, när HDs dom väntas i dag!

Männskan har haft flera år på sig att påpeka detta, och kritisera Göta hovrätts skandalösa tilltag att i sin dom godkänna Greens usla bibeltolkning (som ju är en fullt reguljär 1900-talscalvinistisk sådan).

Liza said...

Ja, det som bekymmrar mig mer är dock att vi har så många bra exegeter och deras expertis tillfrågas aldrig av vare sig medier eller myndigheter. Ett bra exempel här är också Lena Anderssons sommarradioprogram!

Göran Koch-Swahne said...

Jag tänker som så, att Statskyrko-calvinismen har varit verkligt framgångsrik i att fostra folk in i renässansens skol-kyrka: katekesernas själsdödande formler.

Inte alls Luthers: Vad är det?

Och att därför alla tror att det bara är att öppna Boka och läsa innantill!

Men det tror dom ju om Lagboken oxå ;=)

Axel said...

Artikeln i SvD är mycket bra. Greens exegetik är verkligen bedrövlig. Så långt håller jag alltså helt med henne.

Samtidigt är det inte hans exegetik som i främsta rummet är föremål för prövning i domstol. Det principiellt intressanta är ju frågan vad man får och inte får säga i en predikosituation. Har han genom sin predikan verkligen kränkt någon av sina åhörare (dvs. medlemmarna i hans pingstförsamling på Öland) eller på annat sätt åsamkat någon skada genom det han sagt? Jag ser med spänning fram emot Domen.

Liza said...

Axel:

Nu är det ju så just i fallet Åke Green, att ja jag skulle principiellt hålla med dig om ditt påstående om det hade varit en "vanlig" predikan i hans egen församling där han var anställd som pastor.

Men verkligheten var sådan att han dels bjöd in media inför denna söndagspredikan, samt att han kopierade ut sin predikan och delade också ut den. Han ville nå ut till en större publik, d.v.s. nå ut i den offentliga debatten. Det kan inte vara ok, när man utalar så förnedrande saker om människor.

Så ja, jag håller med om att yttrandefriheten är mycket viktig, men inte när det resulterar i hets mot en redan förföljd och utsatt grupp i vårt samhälle, och i vår värld.

Våld mot manliga homosexuella, d.v.s. hatbrott har ökat i Sverige de senaste åren - det är viktigt att tänka på!

Axel said...

Jo, jag håller med dig om det mesta. Det var ju Green själv som drog i gång denna cirkus genom att kontakta medierna. Han formligen bad om att få bli polisanmäld. Vilket också skedde. Jag tycker att det är svårt att ta honom och den process han dragit i gång på något större allvar. Det står ett löjets skimmer kring det hela, även om det förstås är bra att lagstiftningen nu prövas i alla instanser. Om han skulle dömas för något så är det väl framför allt för att ha tagit upp rättsväsendets tid och resurser med sitt trams.

Du har också rätt i att antalet anmälda hatbrott har ökat. Vad det skulle ha att göra med rättegången mot Green att göra förstår jag inte, såvida man inte vill göra gällande att det är han som ligger bakom ökningen (och det lär man knappast kunna leda i bevis). Statistiken eller samhällets uppfattningar om vilken typ av brott som ska prioriteras ska heller inte tillåtas påverka hur domstolarna dömer. Då finns det ju ingen rättssäkerhet. Men jag anar att det inte är så du menar.

Göran Koch-Swahne said...

En Gudstjänst är a l l t i d offentlig, aldrig privat (Riksdagen i Västerås 1544).

Och Pastor Greens pressmedelande har inte med saken att göra. Icke heller kan ett sådant vara "meddelarfrihet" (advokaten Bratts senaste påhitt).

"Predikosituationen", som di så elegant säger i Dagen, borde därmed vara en försvårande omständighet - oavsett det uppenbara auktoritetsmissbruket.

Men nu är det inte pastorns amerika-inspirerade 1900-tals calvinistiska exegetik, som är föremål för prövning (även om den ökända hovrätten i Jönköping tagit sig för att uttala sig om predikans innehåll; "inte värre än hans urkund"), utan det Pastor Green tillade ur egen fatabur.

Det är så domstolen skall bedöma saken - helt i enlighet med vad som skedde i Ahmed Rami-rättegången.

Alltså inte "urkund", utan det som i n t e är "urkund"!

Sen är det ju intressant att skåda de försök som görs från olika håll, att försvara eländet som "religionsfrihet", "yttrandefrihet" osv.

Och inte minst att Hr advokaten d e l s är ordförande i Svenska Helsinforskommittén, d e l s inte sysslar professionellt med mänskliga rättigheter, utan med något knappologiskt (Patenträtt, tror jag det var)...

Det kanske kan förklara påhittet med "meddelarfrihet" ;=)

Göran Koch-Swahne said...

Axel skrev: "Det principiellt intressanta är ju frågan vad man får och inte får säga i en predikosituation. Har han genom sin predikan verkligen kränkt någon av sina åhörare (dvs. medlemmarna i hans pingstförsamling på Öland) eller på annat sätt åsamkat någon skada genom det han sagt?"

Nu handlar ju varken lagen om Hets mot grupp eller (följaktligen) åtalet mot Pastor Green om något av ovanstående...

Utan om hets mot grupp. Det har ingenting att göra med "predikosituationen", fast personligen måste jag ju anse att det är en försvårande omständighet att det har hetsats från predikstolen.

Och det handlar definitvt inte om huruvida någon bland åhörarna personligen känt sig illa berörd.

Och en gudstjänst är som sagt alltid offentlig, aldrig privat.

Liza said...

Axel:

Det jag menade var främst att det är viktigt att veta att det också finns grupper som verkligen hotar, förföljer, misshandlar och mördar homosexuella runt om i hela världen! Nu senast i Iran (tror jag).

Det är viktigt att kyrkan när vi ska diskutera detta väljer att diskutera rätt saker- samt på ett männsikovärdigt sätt (nu menar jag inte att inte du skulle göra det). Annars så legitimerar kyrkan indirekt en syn på homosexuella, som att de är onormala, sjuka, farliga och äckliga. Och det vore inte värdigt kyrkan!

Fridens

Göran Koch-Swahne said...

Sverige har en riktigt ful statistik när det gäller hatbrott av olika slag. Låt oss inte glömma det. Och problemet med Pastor Greens teololgi är att den legitimerar homofobi, hat och hatbrott.

Lagen om hets mot grupp handlar alltså inte i och för sig om den vilseförde frimicklaren, utan om den lille gatukämpen med järnröret, som blir uppmuntrad.