Friday, June 01, 2007

Konfirmationstal

Så var årets konfirmander konfirmerade. Detta är något av det jag sa i talet till de 24 nervösa ungdomar som precis blivit utsända i världen med den helige Ande och Guds välsignelse;


"Som konfirmandpräst så ser jag det som en av mina viktigaste uppgifter att visa att kristen tro inte handlar om att man måste vara på ett särskilt sätt. Och att det inte heller handlar om att man måste betee sig på ett visst sätt, för att få kalla sig kristen. Jag tror istället att kristen tro handlar mer om hur vi ser på världen, oss själva och varandra.

Så under veckan som varit så har jag funderat över vilket bibleord jag skulle vilja skicka med er som säger något om detta. Det bibleord som står i era biblar är:

Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

Det här bibelordet tycker jag rymmer två av de viktigaste sakerna som jag hoppas att ni bär med er från er tid som konfirmander.

Det första är att Gud förustätter en osynlig verklighet. Jag skulle säga att kristen tro är som att sätta på sig ett annat par glasögon – glasögon som gör att man ser världen, sig och andra på ett nytt sätt. Det är att se att världen är mycket större, och rymmer mer djup än det vi egentligen tror oss se. Det är att se en värld som Gud har skapat. Det är att se att livet och varje människa är unik och värdefull just precis som hon är.

Det andra som jag hoppas att ni bär med er, det är att Gud älskar er precis som ni är. Det finns så många röster runt omkring oss på radio och tv som försöker berätta för oss att vi inte duger som vi är. Röster som vill berätta hur vi ska vara, hur vi ska se ut och hur vi ska tänka, för att vi ska vara värda något. Röster som försöker få oss att tro att vi måste prestera för att bli älskade.

Men Guds röst är annorlunda! Gud älskar er, inte för vad ni gör eller för hur ni ser ut. Utan Gud älskar er för att ni är ni. Gud kräver inte att ni ska vara på ett visst sätt, se ut på ett visst sätt eller tänka på ett visst sätt. Gud älskar er precis som ni är!

Så när andra människor får er att tvivla på er själva eller på livet, slå upp ert bibelord och kom ihåg:

Gud är alltid med er, hans kärlek bor redan i er och Gud älskar er precis som ni är."

2 comments:

Kurt said...

"Gud är alltid med er, hans kärlek bor redan i er och Gud älskar er precis som ni är."

Kan du vara snäll och visa mig utifrån Bibeln vart du hittar att "Gud älskar er precis som ni är" och "alltid är med er"?

Liza said...

Ja, i svenska kyrkan arbetar vi med våra konfirmander utifrån dopet. I varje dop så läser vi "Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag ger er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Enligt svenska kyrkans riktlinjer är dopet bland annat Guds löfte till varje barn som döps att han är med oss varje dag. Och ja, så som jag tolkar bibeln så älskar Gud människan - "Och se, det var mycket gott." Gud älskar precis som en förälder sina barn villkorslöst. Men det betyder inte att Gud älskar allt vi gör. Buden har vi fått för att vi ska lära oss dem och försöka leva efter dem, men Guds kärlek till mig som människa är inte villkorad av hur bra jag lyckas leva.