Monday, January 21, 2008

"Det prästvigs för få män i kyrkan" eller???

Allt som ofta får man höra att det prästvigs då få män i vår kyrka. Att det börjar bli ett problem, men frågan är, hur ser siffrorna ut egentligen. I mitt stift, Linköping ser siffrorna ut enligt följande.

Januari 2006 prästvigdes: 5 kvinnor och 2 män

Juni 2006 prästvigdes: 2 kvinnor och 1 man

Juni 2007 prästvigdes: 2 kvinnor och 1 man

Januari 2008 prästvigdes: 3 män

Summa för de två senaste åren: 7 män och 9 kvinnor

Inte så ojämt ändå - eller???

Dessutom kan det ju vara intressant att veta att i Linköpings stift är vi en bit över 30% prästvigda kvinnor. Knappast 50 - 50 än, så oron känns aningen obefogad. Kan ju vara intressant att veta att enligt genusforskning så upplever män som grupp att kvinnor som grupp är större än vad den är om den ligger runt 30%. Kan det vara så att kyrkan dras med exakt samma genus problem som resten av samhället??

För i min värld är väl 50-50 något bra, så ser ju världens befolkning ut.

1 comment:

Jeez said...

Japp. Du har rätt!