Tuesday, September 20, 2005

Kyrkoval!

I söndags var det kyrkoval och jag och min sambo styrde redan tidigt på morgonen våra steg mot vallokalen. Tyvärr var det långt ifrån alla som gjorde det valet av svenska kyrkans röstberättigade medlemmar. Förra valet 2001 så var det 14% som röstade i kyrkovalet, denna gång blev det katastrofala 11%. Resultatet av denna dåliga uppslutning syntes snabbt i röstsammanräkningen, sverigedemokraterna fördubblade sina mandat till kyrkomötet från 2 till 4 platser och den nya nomineringsgruppen "Frimodig kyrka" (en grupp som valde att bryta med posk då de tog tydlig ställning för kvinnliga präster), fick 7 mandat.

De glada nyheterna är dock att socialdemokraterna och centern har fortsatt majoritet, tillsammans med posk (partipolitiskt obundna i svenska kyrkan), samt att Öppen kyrka fick mer än dubbelt så många mandat jämfört med förra valet. De gick från 3 till 7 mandat. Jag hade personligen hoppats att Öppen kyrka blivit ännu starkare, främst pågrund av att de är den enda partipolitiskt obundna nomineringslistan som TYDLIGT tagit ställning för homosexuellas rättigheter och rätt till kyrkligt äktenskap.

Att tro och leva evangelium är framförallt att tro att Gud älskar oss, denna kärlek visar Gud oss ständig i sin son Jesu Kristi död och uppståndelse. Jag tror att om vi vågar tro på en älskande och inte dömande Gud så kan vi också som människor i tro på Kristus, befrias från det som krymper oss och gör oss små. Om vi upplever och tror oss vara älskade, så vågar vi möta världen och våra medmänniskor med frimodighet istället för rädsla. Och en frimodig människa behöver inte heller känna sig hotad av att alla människor inte lever och är på samma sätt.

Bön: Gud om du behagar göra ett under, gör mig då av nåd till en god människa. Amen

5 comments:

Online Web Solutions said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a web design site/blog. It pretty much covers web design related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

Göran H said...

Kul att du bloggar igen! /Göran

Nils Kaiser said...

Trevligt att se dig skriva!
Jag hade också hoppats på att vi i ÖKA skulle få fler mandat, men bara fyra år kvar till nästa gång.
Om det nu blir något mer kyrkoval.

Klas Corbelius said...

jag tycker direktvalet är viktigt och hoppas att demokratin stärks ännu mer i svenska kyrkan. dagens modell är inte perfekt utan kan definitivt förbättras. partierna, alltså de som engagerar sig, är dock inte problemet då vi behöver ännu mer engagemang. däremot ser tjänstemän och kyrkoherdar ibland ner på förtroendevalda som "avdankade" och de som inte fick plats i kommunpolitiken. En sådan människosyn är ett stort problem. Istället behöver vi öva oss i att älska.

Anonymous said...

As soon as you set up your online business, you would definitely come across the challenge of surviving in a quickly growing competitive environment. Moreover, the ever-changing market trends would also pose challenges to you and at such a situation, efficient ecommerce solution may provide you the best business advantage that you can ever dream of. Come in touch with http://www.infyecommercesolution.com and avail of the best ecommerce solutions.