Tuesday, September 27, 2005

17.e söndagen efter trefaldighet

Den sjuttonde söndagen efter trefaldighet bjöd på spännande evangelieläsning. Evangelietexten är hämtad från Lukasevangeliet 16.19-31:

Jesus sade: "Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare vid namn Lasaros låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med slickade på hans sår.
Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida. Då ropade han: "Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna".
Men Abraham svarade: " Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det".
Mannen sade: "Då ber jag dig Fader, att du skickar honom till min Faders hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågsamma ställe." Abraham sade: "De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem." Mannen svarade: "Nej, Fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig." Men Abraham sade: "Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda."

Detta är verkligen ingen lätt text, men jag är ändå glad över att kommitén inte valt att ta bort den. Att möta en text som till synens handlar mer om rätt och rättvisa än om evangelium är nog så provocerande, men att denna rättvisa dessutom skulle ha att göra med straff och evigt lidande är säkerligen ännu mer upprörande för många,( mig själv inkluderad), oavsett hur illa den rike mannen betedde sig i livet.

Jag har funderat en hel del över den här texten den senaste veckan, vad handlar den om egentligen? Är det en strafftext? Rymmer texten en straffande Gud? Finns det ingen förlåtelse?

För att ens försöka nysta ut det hela, så måste vi först börja med att påminna oss om att en evangelietext egentligen aldrig kan läsas ur sitt sammanhang, d.v.s. evangelierna är till för att läsas som en hel berättelse, från början till slut. Mycket av det som händer och sägs, både av Jesus och av andra "aktörer" i berättelsen, hör helt ihop med evangeliets slut. Därför tror jag att vi alltid måste läsa en text med uppståndelsens glasögon.

Om vi gör det med den här texten så händer det faktiskt något. Specifikt så tänker jag då på meningen "Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det". Det går inte att ta sig över, straffet är för evig tid, förlåtelse finns inte att få, och därför finns inte heller en nådig Gud. Men i ljuset av uppståndelsen så är ju detta "lagiska" sätt att se det raserat. Genom Jesu lidande och död så har Gud försonat världen och Gud visar sitt rätta ansikte - nådens och kärlekens ansikte.

När jag läser vår kyrkas trosbekännelse så brukar jag alltid tänka på den rika mannen, när jag säger: "nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda..." Det är då min fulla tro att Jesus inte bara gav den rike mannen en droppe vatten, utan att Jesus också slöt klyftan och möjliggjorde räddning för alla!

Amen

15 comments:

Nils Kaiser said...

Jag tycker att det bådar gott när blivande präster säger "Därför tror jag att vi alltid måste läsa en text med uppståndelsens glasögon."

Göran Koch-Swahne said...

Varken sheol, eller gehenna betyder alltså helvete.

Hel vite betyder straff hos Hel och finns i nordisk mytologi, inte i Bibeln...

Helveteslärorna har en förhistoria i grekisk folktro före Platons tid, och utbildas i Karolingiska rikena i socialt disciplinerande syfte. Kulmen är Dantes Divina Commedia.

"Helvetet" är alltså ett litterärt fenomen ;=)

För att få en sken-kristen "grund" till Skärseld och Helvete ändrades den gamla latinska översättningen i Judas v. 7 respektive 2 Thes 1:8 och Kol 1:22.

Du har en liten utredning av de senare på engelska här: http://inclusivechurch.net/forum/viewtopic.php?t=186&postdays=0&postorder=asc&start=30

Göran Koch-Swahne said...

Evangelietexten handlar alltså om att göra rätta val i Livet; Lechaim, inte om eviga straff.

(Jesus föddes i Bet Lechaim)

Liza said...

Ett mycket intressant inlägg om gehenna och den idéhistoriska utvecklingen om helvetet - tack!

Och tack nils för din positiva kommentar!

Anonymous said...

Good afternoon many have machines which not insuranced,
you have a unique opportunity only today to receive insurance the machine free of charge
[url= http://auto-insurance.halychen.com/index.html ]auto insurance[/url]
[url= http://auto-insurance.halychen.com/map.html ]auto insurance[/url]
[url= http://cars-insurance.halychen.com/index.html ]cars insurance[/url]
[url= http://cars-insurance.halychen.com/map.html ]cars insurance[/url]
[url= http://texascarinsurance.fromborg.com/map.html ]texas car insurance[/url]
[url= http://texascarinsurance.fromborg.com/index.html ]texas car insurance[/url]
[url= http://carinsurancequotes.halychen.com/map.html ]car insurance quotes[/url]
[url= http://carinsurancequotes.halychen.com/index.html ]car insurance quotes[/url]
[url= http://carinsurancepolicy.halychen.com/map.html ]car insurance policy[/url]
[url= http://carinsurancepolicy.halychen.com/index.html ]car insurance policy[/url]
[url= http://xanaxaxa.blogspot.com ]xanax[/url]
[url= http://phenne.blogspot.com ]phentermine[/url]
[url= http://tramadol400.blogspot.com ]buy tramadol[/url]

Anonymous said...

Hi people
I do not know what to give for Christmas of the to friends, advise something ....

Anonymous said...

Hello. Good day
Who listens to what music?
I Love songs Justin Timberlake and Paris Hilton

Anonymous said...

xanax
phentermine
buy tramadol
big breast
merry christmas
ass parade
naruto xxx
auto insurance
auto insurance
cars insurance
cars insurance
texas car insurance
texas car insurance
car insurance quotes
car insurance quotes
car insurance policy
car insurance policy

Anonymous said...

xanax
phentermine
buy tramadol
big breast
merry christmas
ass parade
naruto xxx
auto insurance
auto insurance
cars insurance
cars insurance
texas car insurance
texas car insurance
car insurance quotes
car insurance quotes
car insurance policy
car insurance policy

Anonymous said...

Nothing exciting happening lately. I've just been letting everything happen without me lately. Basically nothing seems worth doing, but whatever. I've just been staying at home not getting anything done.
- www.blogger.com a
samsung ringtone
motorola ringtone
sony ericsson ringtone
nokia ringtone

Anonymous said...

I like your decision concerning design and programming both! Good fellows, so to hold ?!
- www.blogger.com h
spaghetti alla carbonara

Anonymous said...

Would you like to have a brief chat before engaging in any kind of “face to face” relations? Welcome to site
- lizaslilla.blogspot.com k
07 car civic honda
buy used car
car undefined used
used car bergen
used car oakland
used car greensboro
used car raleigh
used car killeen
used car vallejo
used car tacoma

Anonymous said...

Hi all!
Do not delete it please. I need money urgent
[url=http://www.queroumforum.com/renova2/]Renova[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/sonata2/]Sonata[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/nicotrol2/]Nicotrol[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/zyban2/]Zyban[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/esgic2/]Esgic[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/didrex2/]Didrex[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/ionamin2/]Ionamin[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/syntrax2/]Syntrax[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/diflucan2/]Diflucan[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/estradiol2/]Estradiol[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/triphasil2/]Triphasil[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/vaniqa2/]Vaniqa[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/replicarolex2/]Replica Rolex[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/replicawatches2/]Replica Watches[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/sex2u/]Sex[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/asiansex/]Asian Sex[/url]
Bye

Anonymous said...

[url=http://s-url.net/0oi1]diet[/url]
[url=http://s-url.net/0oi2]diet pill[/url]
[url=http://s-url.net/0oi3]diet plan[/url]
[url=http://s-url.net/0oi4]diabetic diet[/url]
[url=http://s-url.net/0oi5]diet phentermine[/url]
[url=http://s-url.net/0oi6]diet food[/url]
[url=http://s-url.net/0oi7]diet hoodia pill[/url]
[url=http://s-url.net/0oi8]best diet pill[/url]
[url=http://s-url.net/0oi9]adipex diet pill[/url]
[url=http://s-url.net/0oia]diet program[/url]
[url=http://s-url.net/0oib]weight loss[/url]
[url=http://s-url.net/0oic]weight loss pill[/url]
[url=http://s-url.net/0oid]weight loss tip[/url]
[url=http://s-url.net/0oie]fast weight loss[/url]
[url=http://s-url.net/0oif]natural weight loss[/url]
[url=http://s-url.net/0oig]weight loss plan[/url]
[url=http://s-url.net/0oih]easy weight loss[/url]
[url=http://s-url.net/0oii]low cholesterol diet[/url]
[url=http://s-url.net/0oij]diet supplemental[/url]
[url=http://s-url.net/0oik]weight loss program[/url]
[url=http://s-url.net/0oil]weight loss meridia[/url]
[url=http://s-url.net/0oim]weight loss drug[/url]

Anonymous said...

Guide to financial freedom by buying real estate for Pennies On The Dollar
- www.blogger.com s
http://mosquitoringtone1.4x2.net mosquito ringtone
http://freenokiaringtone1.4x2.net free nokia ringtone
http://freeverizonringtone1.4x2.net free verizon ringtone
http://mp3ringtone1.4x2.net mp3 ringtone
http://nokiaringtone1.4x2.net nokia ringtone
http://freemotorolaringtone1.4x2.net free motorola ringtone
http://freemp3ringtone1.4x2.net free mp3 ringtone
http://samsungringtone1.4x2.net samsung ringtone
http://freepolyphonicringtone1.4x2.net free polyphonic ringtone
http://britneyspearsringtone1.4x2.net britney spears ringtone