Sunday, October 02, 2005

Kärleken förändrar världen

"Du ska älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv, säger Bibeln oss. Detta är kärlekens hemlighet, att den verkar i tre riktningar: mot Gud, nästan och mig själv.
Jag vill älska mig själv, acceptera mig själv med alla mina fel och brister. Jag vill aldrig glömma mig själv i så hög grad att jag inte unnar eller tillåter mig något. Jag vill älska mina medmänniskor, se dem som värdefulla och unika och inse att varje människa vill älska och bli älskad. Jag vill älska Gud som har skapat mig och i vars hand jag en dag ska återlämna mitt liv. Jag vill älska Gud och därmed sätta in mitt liv i ett mycket större sammanhang. Jag vill älska honom som har möjliggjort kärleken."

/Rainer Haak

Kunde inte ha skrivit det bättre själv!

1 comment:

Anonymous said...

CRN WEB Blogs
WAN performance problems slowing you down? Accelerate applications 100x and expand bandwidth 10x with Riverbed.
Hey, you have an awesome blog here! Keep it up. I have a air conditioner filter site. It pretty much covers air conditioner filter related stuff.

Come and check it out when you get time :-)