Monday, October 10, 2005

Tankar kring samlevnad, äktenskap och partnerskap

Har precis slutfört min uppgift om samlevnad. Det har varit intressant att fundera kring var jag står just nu när det handlar om äktenskap och partnerskap. Här kommer ett urdrag ur mitt paper.


"Ett gott mänskligt liv är för mig starkt sammankopplat med begreppet relation. Att bygga och upprätthålla goda och fungerande relationer är något av det viktigaste i det mänskliga livet. Jag tror att vi som människor också är skapade till att leva i relation, det är en del i att vara skapade till Guds avbild. För mig är det framförallt bibelorden; ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem...Gud såg att allt han hade gjort var mycket gott.” samt ”Du skall älska Gud med hela ditt hjärta och din nästa som dig själv”, som ger oss en bild av att människors liv aldrig kan vara frånkopplade från vare sig varandra eller Gud.

Jag tror också att det som hjälper oss att kunna skapa och upprätthålla goda relationer i livet är vår förmåga att älska och känna kärlek. Med detta menar jag inte primärt att vara förälskad även om det såklart också är starkt och viktigt i vissa av våra möten med andra. För mig är förälskelsefasen inte enbart kopplad till sexuell attraktion mellan människor, utan också till själslig attraktion. Min erfarenhet är att människor också drabbas av förälskelse i början av nära vänskapsrelationer, och i relation till det ”första mötet” med Gud. Men som jag skrev ovan så är det framförallt vår förmåga till att känna kärlek och att älska och kunna älskas som är det viktiga för våra relationer. Viktigt därför att kärleken, när den är god, hjälper oss att se utanför oss själva. Kärleken har en ”tvingande” funktion när det handlar om att också våga och kunna sätta andra människors längtan och behov, ibland framför våra egna. Kärlek handlar också för mig om respekt, kommunikation och jämställdhet, både i vänskaps och kärleksrelationer.

Men det är också viktigt för mig att vi vågar prata om vår oförmåga, jag tror inte att människan fullt ut kan älska såsom Gud älskar. Jag tror sällan att den mänskliga kärleken är villkorslös, och detta är för mig helt sammankopplat med vår och världens brustenhet, eller synd. Våra relationer till våra medmänniskor, våra vänner och till våra livspartners brister, de går sönder. Alla människor bär på erfarenhet av att relationer förändras och ibland går sönder. Det är för mig god pastoral omsorg att våga tala om denna brustenhet, utan att för den skull skuldbelägga människor.

Jag är oerhört tacksam att vi i vår lutherska tradition inte ser äktenskapet som ett sakrament, och detta är för mig givetvis kopplat till världens och människans brustenhet. Allt för länge har äktenskapet setts som gudomligt sanktionerat och därmed bidragit till att framförallt hålla tillbaka och hålla kvar kvinnor i icke fungerande relationer. Men äktenskapet är för mig inte heller enbart ett juridiskt kontrakt. Äktenskap och partnerskap konstituerar för mig människans längtan efter att dela sitt liv med en annan människa. Jag tror personligen inte att vigseln i sig ger paret något ”extra” från Gud, utan jag tror mycket att vårt behov av välsignelse framförallt är till för vår egen skull. När vi lovar varandra något så är det framför allt för att vi vill synliggöra viljan och fördjupa relationen. Men att ingå äktenskap eller partnerskap är ju faktiskt ingen garanti för att det kommer hålla tills ”döden skiljer oss åt” , men kanske kan löftena vara en hjälp för människor när det kommer mörka dagar, att man trots allt en gång har lovat. Jag menar således att äktenskap och partnerskap är till för vår skull, och vi ber om Guds välsignelse för att vi någonstans vet att vi behöver hjälp, att vi behöver någon som bär relationen när den inte är bra. För mig har äktenskapet inget med barn i sig att göra, äktenskapet är i vårt samhälle inte till för samhällets bestånd. Således är det på absolut lika villkor som människor begär välsignelse från Gud, oavsett sexualitet. Vi begär välsignelse för att vi längtar och vill klara att leva i en livslång relation, vi längtar efter detta eftersom vi är skapade till Guds kärleksfulla avbild, för att vi är skapade till relation."


5 comments:

Anonymous said...

It would be great to be a millionaire wouldn't it?

I hate spam, but after I read the report, I realised this is to good not to pass around.

You wont regret reading this.
Tell me how to MAKE MILLIONS

It's simply an ebook purchased though clickbank. It's very cheap, its not a scam, and if you dont like it after you've read it, well, the author offers a 90 day money back guarante (through clickbank).

It must at least be worth a read.

Anonymous said...

12 buden hos jesus (man kan utläsa ur NT evangelier)

1. förstå att allt är 1 (gud för levande, joh 17 sägs rätt ut)
2. social utjämning ge åt andra, fattigare
3. njut av livet oroa er inte kläder, mat etc fest, klarhet i tanken o intellektuell fröjd
4. välj det eviga livet snäll, omtänksam, rättvis, tolerant o andra goda dygder
5. motstå onda, demoner pengars/habegärs häxeri
6. var som tjänare, både hög o låg, hjälp din nästa gm tjäna (tvätta fötterna, gör bästa för alla)
7. utforska mentala världen tron måste bli stark
8. acceptera leva paradoxer, inkonsekvenser (jfr fraktaler i matte)
9. förstå vad livets bröd är (= jesus en gud bland andra)
10. kritik mot konservatism kunskap för få överdrivet o improduktivt habegär skapar lidande
11. äktenskap trohet o kärlek ej otrohet o lidande eller leva ensam
12. bota sjuka (sjukdom finns alltså konstant å måste botas med vetenskap o tjänarskap o ovan)

MVH
BB

Nisse Lovemyhr said...

Det du skrev berörde mig djupt och var vackert utifrån många aspekter. Men en fråga uppdstod i mitt sinne: Finns det kärlek som är ond?

Du skrev:
"Viktigt därför att kärleken, när den är god..."

Liza said...

Hej Nisse,

Jag tänker nog så att kärleken i dess rena form (Gud) rakt igenom är god. Jag tror också att en stor del av vår gudslikhet finns här, i vår förmåga till att känna och ta emot kärlek. Så kärleken är, tror jag, god i sig själv. Men jag menade nog (och var nog lite otydlig) att kärleken kan få destruktiva konsekvenser om vi inte kan ge ut, utan enbart kräver. Så visst jag menar inte att det finns ond kärlek men att idén om kärlek kan missbrukas och fungera nedbrytande. Detta är klart och syngligt i allt våld som finns i våra hem och mot våra allra minsta i samhället, våra barn.

Allt gott
/Liza

Munken.TM said...

Hej Liza. Jag imponeras av din kärlek och passion. Den lyser igenom dina texter. Och din argumentation håller utifrån de antaganden du gör.

Du och jag står diamitralt motsata sidor i partnerskapsfrångan innom kyrkan. Men vi kan inte komma överen pga att vi ser olika på vem som har tolkningsföreträde av bibelns texter och antagligen hur Gud tilltalar oss mäniskor. Och hur kärlken som utgår från Gud och förmedlas av kyrkan skal förmedlas.

Politiskt tror jag vi är överens i hur staten ska hantera äktenskapslagarna.

Men det är inte det jag tänkte diskutera nu.
Några saker jag vill ifråga sätta Du säger att luther inte talade om äktenskapet som ett sakrament. Oki det gör han heller inte men han talar om äktenskapet som ett förbund och ett heligt sådant men det är inte instiftat av Gud och därför inget sakrament. Jag drar här en annan slutsats än vad du gör.

Detta innbär INTE att det inte har en skarmental status i Luthersk teologi. Han är som jag förstår det rätt klar över att det inte bara är att skilja sig. Vad jag uppfatar det så har han en rätt katolsk äktenskaps syn men gör andra defintoner av orden.

Sen när det gäller kärlek och relationer så tror jag att homosexuella har både rätt till och behov av att deras relationer blir uppmärksammade. Men inte på det viset att vi borde ha en rit i SvK Handbok för det.
Det är att ställa dena relation på samma plats som äktenskapet har enligt vår Sv kyrkliga tradition. Och det kan vi inte göra för uppdraget att gifta sig får vi i gamla testamentet av Gud Fader själv gå ut och föröka eder .. eller något sådant står det. Och vidare står det att man ska inte ha begärelse till sin nästas hustru.

Alltså fins det ett monogamt förhålnade som vi har fått uppdrag att upprätthåla. Som homosexuel kan man inte göra detta på nartulig väg. Vilekt gör att homovigslar är omöjligt. INTE FEL. Omöjligt för att uppdraget inte kan fulföljas.

Nu till homosexuellas kärlek och rätt till relation. Alla mäniskor har behov av kärlek och relationer dessutom har alla rätt till detta oavsätt sexualitet.

Jag tror dessutom att All kärlek kommer från Gud oavsätt sexuallitet..

Tron måste få konsikvenser och Guds vilja är inte alltid det samma som min därför kan jag inte säga att Gud vill detta för att det inte med det att göra utan med hur jag rättar mig i ledet Kristen tro handlar om lidande och homosexuella är mycket utsata men det ger inte självklart slutsatsen att det är rätt med homo-äktenskap.

Pax et Bonum!

Gustaf